VNONCW Midden

De A1 is de Nederlandse snelweg die de twee mainports, Schiphol en Rotterdam, verbindt met Oost-Nederland, Duitsland en de nieuwe EU-lidstaten (Polen en de Baltische republieken). De A1-corridor is daarmee internationaal van groot strategisch belang.

Wie?

VNO NCW Midden, Deventer: Mei 2010

Wat?

Het bedrijfsleven en de inwoners van Oost-Nederland willen dat de A1 wordt verbreed om Oost-Nederland bereikbaar te houden.

Hoe?

Prima Donna: Opdrachtgever en tevens verantwoordelijk voor projectleiding.

VRKNT NTWRP?

  • Concept
  • Grafisch ontwerp
  • Illustraties en beeldbewerking 
  • Nav facts and figures, het verhaal logisch aanelkaar gebreid
  • Muziek ondersteunend

Resultaat?

Een filmpje die tijdens een bijeenkomst werd gedraaid om het probleem aan de kaak te stellen. De facts and figures over het probleem van het dichtslibben van deze corridor. Illustratief, harde feiten maar wel met een knipoog gebracht. 

 

http://youtu.be/Sb9vAWxHEw0

Meer projecten op basis van:

Opdrachtgever: Prima Donna