Gemara

Gemara Consulting is een onafhankelijk organisatieadviesbureau dat zich specialiseert in vraagstukken op het snijvlak tussen business en IT.

Wie?

Gemara Consulting, Ede: Februari 2007

Wat?

Gemara Consulting werd opgericht, maar de tastbare identiteit ontbrak nog. De naam van het bedrijf en het gevoel wat ze wilde uitstralen waren duidelijk, de vertaling door VRKNT NTWRP, het resultaat geboren.

VRKNT NTWRP?

  • Ontwerp logo/beeldmerk

Resultaat?

De Gemara zijn de commentaren van belangrijke rabijnen, wetgeleerden, filosofen en anderen op de Misjna wat uitleggingen zijn van de Thora. Het geschreven schrift dat deze mensen gebruikten is de grondlegger voor het beeldmerk "Gemara" dat achter "Gemara Consulting" staat. Blauw staat voor puur, bevordert communicatie en zelfexpressie en het opent onze geest voor andere werkelijkheden. Het logo staat vol van symboliek.